O nieodzownym aspekcie miłości

„Hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos”. „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 15, 12). Wyrazem miłości Pana Jezusa do …