Dusze Czyśćcowe:"Gdy słyszymy słowo"WIRUS" powinna się nam zapalić "czerwona lampka"!

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem …
IzabelaWojciak
Czy sądzi pani,że zostanie wynalezione lekarstwo na AIDS?

-Już dziś istnieje to lekarstwo,ale ponieważ nikomu nie przyniesie ono zysków i jest bardzo niepopularne, ludzie pozostaną na nie ślepi przez dłuższy czas.To lekarstwo to Pan Jezus i 10 Przykazań. On nie dał nam ich aby nas kontrolować, ale WYŁĄCZNIE po to,by nas chronić, umacniać i dawać wolność.