vi.news
22

Nhiều thứ của truyền thống là "Không còn hữu ích nữa - Hồng y Giáo triều

"Nhiều thứ thuộc về truyền thống, nhiều thứ thuộc về một nền văn hóa trong quá khứ, không còn hữu ích nữa," Hồng y João Braz de Aviz nói với tờ UltimaHora.com của Paraguay (14 tháng 7). Nói về đời …