vi.news
44

Kẻ nói dối: Giám mục Đức phủ nhận việc ông cho phép "ban phước" cho những người đồng tính luyến ái

"Tại thời điểm này" không có sự kết hợp đồng tính nào có thể được "ban phước", Giám mục Limburg Georg Bätzing, Đức, nói vào ngày 21 tháng 8 trong một cuộc họp với người ở Oestrich-Winkel. Theo Faz.…