Language
31
vi.news

Hồng y Vatican Thúc đẩy Giáo hội Bài Do Thái

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng thúc đẩy việc Thống nhất Kitô giáo, và đặt "việc bài do thái" và Sứ mệnh của người Do Thái lên cùng cấp độ, "Điều quan trọng đối với tôi là [...] …