vi.news
30

Hồng Y Marx "Không thể tưởng tượng" rằng bữa tiệc cuối cùng của Tin lành không giống như Thánh lễ

Phụ nữ nên lãnh đạo các tu hội của Vatican, Hồng y Reinhard Marx, thành viên của Hội đồng Hồng y của Giáo hoàng Francis, nói tại lễ "Kirchentag" (buổi tập hợp tại nhà thờ) của đạo Tin Lành ở …