vi.news
48

Liệu pháp nghề nghiệp: Vatican thực hiện các cuộc công kích chống lại Thượng hội đồng Đức

Một Thượng hội đồng tiềm năng được tổ chức bởi các giám mục Đức và được coi là "ràng buộc" không có giá trị giáo hội, Hồng y Marc Ouellet, giáo trưởng của Cộng đoàn Giám mục, đã viết trong một lá …