4 pages

Falošné varovanie...

Chcem upozorniť na falošné zjavenia Proč dojde k Varování?, ktoré tu publikuje Varovanie pod taktovkou Petra-Skaly. Sú to extremne nebezpečné zjavenia takzvanej Irskej vizionárky. 😇
zaba
Ještě k trestu smrti: Zmatek kolem trestu smrti však udělal spíše Bergoglio změnou katechismu. Irská poselství jen dávají důraznou výstrahu vůči účelovému zabití bližního, katechismus ale nemění. Zatímco z podání Bergoglia je ohrožena poprava zarputilého škůdce společnosti, tedy v této logice asi i obranná válka proti agresívnímu národu nebo nějaké třídě či skupině.
zaba
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene:

-V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelista přece ve svém listu říká mezi vámi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus. Pokud hierarchie je pravověrná (v odkazu našeho Pána) není přece žádný problém její službu přijímat, pokud se ale stane nevěrnou, nemohu se na ní odvolávat. …More
Moje výhrady k hodnocení otce Eirene:

-V konci času bude třeba přímo poslouchat Boha bez hierarchie. > To ale není přece žádná novinka. Jan evangelista přece ve svém listu říká mezi vámi a Bohem není žádný prostředník jen Ježíš Kristus. Pokud hierarchie je pravověrná (v odkazu našeho Pána) není přece žádný problém její službu přijímat, pokud se ale stane nevěrnou, nemohu se na ní odvolávat. Odvolávat se musím vždy jen na Boží učení a v něm setrvávat, o tom bude můj osobní soud před Bohem. Pán Ježíš též vůči náboženské elitě své doby ukázal opozici, když se stala nevěrnou vůči podstatě Mojžíšova zákona a své následovníky nevedl k otrocké poslušnosti této hierarchie, ba právě kvůli osobnímu přístupu k záležitostem Božím nezávisle na tamní hierarchii, byl exemplárně odstraněn.

-Definice duše je dnes další náboženský pojem, který je velice neurčitý, dokonce nejnovější překlady bible se mu vyhýbají a duši raději nahrazují slovem život nebo já. Myslím, ale že je to škoda a právě irské poselství mě přivedlo k tomu, že nad pojmem duše přemýšlím. Dle irských poselství se zdá, že duši definuje jako dveře otevřené ke stvořiteli v našem nitru (jako například když je počítač napojený v online režimu přes internet přímo na svého hard i soft konstruktéra nebo jako když sonda na Marsu je napojena na své pozemské řízení). Toto napojení může selhávat (černá duše) nebo může být dokonale prostupné z Boží strany (světci, Panna Maria). Irské poselství celkem asi správně připomíná, že Bůh po zkoušce (týká se andělů i lidí) v níž potvrdím svoji vůli nerespektovat Boží pokyny ohledně oprávněné nadřazené stvořitelské vlády v mém životě se prostě ode mne odpojí a takovou situaci nazývá třeba Janovo Zjevení druhá smrt. Bůh zkrátka ukončil své napojení na duši a takový stav není ztrátou existence, ale ztrátou Boha a Bůh oprávněně takovou duši vidí jako mrtvou- následuje stav pekla. Pokud bude antikrist inkarnací ďábla, kterou Bůh připustí, tak samozřejmě v tomto slova smyslu nemůže mít duši, tak jak byla výše definovaná. Otec Eirene by měl tuto výhradu adresovat spíše Bergogliovi, který ve svých žoviálních katechezích motá vše (až popření pekla) nesrovnatelně více, než se může zdát z irských poselstvích.

-Zdá se že selhání hierarchie v konci času oznamuje i Janovo zjevení, když mluví o falešném proroku o šelmě v rouše beránčím (13kap-evidentně pokažené duchovní vedení) a o tom, že v konci času bude muset Bůh poslat extra proroky (Henoch, Eliáš), aby výpadek kvalifikovaného Božího vedení byl nahrazen. V mé jezuitské formaci a i potom dále jsem se nesetkal s tak dobrou interpretací svátostí jako od laika profesora filosofie Sousedíka (92let). Církevní dějiny rozhodně interpretuje lépe laik Dr. Radomír Malý než kněz Kadlec, ze kterého jsem studoval a z jeho interpretace jsem si vůbec neodnesl propojení nutnosti koncilů čelících bludům, které ďábel nakladl před církev v postupu času. I důsledkem Fatimského poselství je spíše to, že ve veřejném prostoru bude pravá Kristova církev zadušena (popravena) a logicky tedy bude muset jít do podzemí, protože Pán slíbil, že ji brány nebeské nepřemohou- tím ovšem je logicky předpověděno skončení zjevné vlády papež> biskupové >kněží a zbyde jen to, co v podzemí bude mít váhu, tedy kněžská služba svátostí.

-Osobnosti za stránkou Varování vůbec nejsou důležité. Už II.vat.kon. i JPII stále opakovali: do budoucna, nechť pravda není prosazována jinak, než silou pravdy samé. Tedy žádné opření o tituly, ale tituly samy musí dokázat že rozumí pravdě lépe než ti ostatní, jinak jsou k ničemu. Po exkomunikacích a tahání po církevních soudech vizionářky Vassuly se vůbec Pánu nedivím, že vizionářku za irskými poselstvími drží od veřejnosti dále, zvláště má-li oznámit tak výbušné téma, jako falešný papež.
-Jak chce Eirene vést zbytek Kristovy církve v apokalypse, když vizionáři přestali být oficiálně dávno relevantně rozlišováni hierarchií na pravé a nepravé (hierarchie je dnes co do učení totálně rozbitá, jiný názor na věc má on a jiný já) a přesto apokalyptické pasáže u Daniela i u Jana předpokládají, že bližší určení bude v patřičném čase dáno (rozpečetěno). Duch sv. si může posloužit kýmkoli a také si posloužil . Starozákonní proroci byli většinou laici, kteří se najednou objevili z Pánova pověření (v 15kap Janova evangelia je příslib i pro novozákonní dobu). V ustálených a konzistentních časech se dá verifikace vedení Duchem sv. svěřit instituci, v časech převratných zaběhané instituce obvykle selžou nebo lépe řečeno: převratné doby vzniknou tím, že ďábel téměř nepozorovaně pokazí kompetentní instituce.
Zedad
Církev je svatá a ustanovil ji Pán Ježíš. Povolal pastýře beránků. To bude platit do konce věků.
Pravda bude skryta
extrémne nebezpečná je Pachamama v Ríme.
apredsasatoci
Ale aj Varovania sú falošné!
František1969
Áno ale tie od Varovania, teda od falošnej Irskej vizionárky.
Lola123456
Irske posolstva sú falošné.
František1969
Pravda bude skryta
František1969 keď bola modloslužba,tak sa tu ani neukázal a bol zalezený v kúte.Teraz sa nadýchol,a ide tu niečo hodnotiť,čo ukážu až budúce okolnosti.Bez pokory a rozlišovania.