lt.news
48

Naujųjų mišių seserų bendruomenė įsikūrė Mineapolyje

Naujai susikūrusi keturių vienuolių bendruomenė įsikėlė į Šv. Petro brolijos (FFSP) parapiją Mineapolyje, Minesotoje JAV. Rugpjūčio 15-ąją Mineapolio pagalbinis vyskupas Andeew Cozzensas laikė popiež…