Homília Kvetnej nedele: Ježiš pokorou a poslušnosťou zničil triumfalizmus

V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka zo slávenia Nedele Pánovho utrpenia 14. apríla 2019 na Námestí sv. Petra vo Vatikáne za účasti pútnických skupín mladých z rôznych častí sveta. …