Rozjímání nad Jak 2,21-22

„Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?“ Minulé slovo života…
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
apredsasatoci likes this.