vi.news
26

Các chi tiết dơ bẩn về việc Vatican Vatican thông đồng với kẻ tuyên truyền đồng tính

Tên đồng tính Frédéric Martel, một nhà xã hội chủ nghĩa và bất khả tri, đã trải qua nhiều đêm trong khách sạn Santa Marta nơi Đức Giáo hoàng Francis cư ngụ, chính Martel viết trong cuốn sách của …