vi.news
27

Trưởng khoa của Rota Romana A Mason? - MarysAdvocates.org yêu cầu điều tra

Bà Bai Macfarlane của MarysAdvocates.org đã viết đơn khiếu nại ngày 27 tháng 11 đến Apostolic Signatura, tòa án cao nhất của Giáo hội, yêu cầu điều tra xem liệu Đức Ông Pio Vito Pinto, 78, có …