vi.news
53

Có tỷ lệ cao các linh mục đồng tính trong Argentina của Giáo hoàng Francis - theo Tổng giám mục

Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng, trong một số giáo phận, tỷ lệ linh mục đồng tính luyến ái cao ", Đức Tổng Giám mục đã nghỉ hưu của La Plata, Héctor Aguer, 75 tuổi, nói trong một bài phát biểu được …