vi.news
43

Hồng Y Müller: Kitô hữu không thể cầu nguyện cùng với người Hồi giáo [Nhưng tất cả các Giáo hoàng …

Chúng ta không thể cầu nguyện như người Hồi giáo hoặc với họ, Hồng y Gerhard Müller đã nói trong một cuộc nói chuyện ngày 17 tháng 5 ở Verona, Ý. Ông nhấn mạnh rằng Hồi giáo phủ nhận Thần tính …