Language
37
vi.news

Liệu có còn "Tiêu chí khách quan cho việc nhận Bí tích"? - Giám mục Providence

Giám mục Thomas Tobin của Giáo phận Providence, Hoa Kỳ, đã mở ra một cuộc thảo luận trên Twitter (ngày 4 tháng 3) về Amoris Laetitia, Rước Lễ Thánh và lương tâm. Ông đặt ra "những câu hỏi chân thành"…
vi.news mentioned this post in Giám mục Bảo thủ Hoa Kỳ về phe với Giám mục Đức.