Francis ám chỉ rằng Viganò “được trả tiền”

Giáo Hoàng Francis đã lan truyền tin đồn rằng Tổng Giám mục Carlo Viganò công khai tuyên bố tháng 8 năm 2018 vì ông "được trả tiền". Nói chuyện với Televista (ngày 28 tháng 5), một lần nữa anh ta …