lv.news
16

Bīskapi brīdina par brīvmūrniecību, rozrucianismu, burvību

Dažos pagastos, pagastu padomēs un bīskapijas organizācijās „aizvien vairāk” ir atbildīgās amatpersonas, kas pieder pie brīvmūrniecības, rozrucianisma un burvības, bīskaps Abrahams Kome Bouallo (50 …