Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Tuyên bố của Francis: Saint Paul "xây dựng cầu nối" với tín ngưỡng Ngoại giáo

Francis trong buổi tiếp kiến chung ngày 6 tháng 11 dường như đã nói rằng Saint Paul đã mở ra "một con đường giữa Phúc Âm và thế giới ngoại giáo" và "xây dựng một cây cầu đối thoại với văn hóa". Trong…