vi.news
45

Có phải Tổng Giám mục Viganò đang sống ở Thụy Sĩ?

Francis’ phóng viên tòa án Franca Giansoldati gợi ý trên IlMattino.it (tháng 19), rằng Tổng giám mục truyền tin Carlo Maria Viganò có lẽ đang sống ở Thụy Sĩ. Giansoldati tiếp tục dành phần lớn bài …