1

Dusze Czyśćcowe:"Nadchodzi ostrzeżenie,zatrzęsie się ziemia,słudzy szatana doświadczą gniewu Boga …

Dusze Czyśćcowe:"Nadchodzi ostrzeżenie,zatrzęsie się ziemia,słudzy szatana doświadczą gniewu Boga jak nigdy!