Instytut Jana Pawła II: L’Osservatore Romano włącza się do bitwy. O. Reto Nay

O. Maurizio Chiodi, wróg Jana Pawła II, a dziś profesor Instytutu nazwanego jego imieniem, opublikował w L’Osservatore Romano 4 września artykuł, w którym wybiela złe działania, jakie papież Franci…