Language
menhir

V Kristu pohané získali israelské občanství

1Také vás, když jste byli mrtvi poklesky a hříchy svými, 2v nichž jste druhdy žili podle ducha světa tohoto, podle knížete mocnosti ovzdušní, duchů to, kteří působí nyní v neposlušnících, 3mezi nimiž…
menhir
Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
www.biblenet.cz/app/bible/passage
menhir
Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli, je spojen s Kristem. Je spojen s Kristem, aniž by tato skutečnost nutně musela být vědomá. Každý, kdo činí dobře, činí tak z Ducha svatého a nemusí přitom být v žádné lidské organizaci. V Kristu je již občanem Israele.
Kdo plní vůli Boží, činí tak z Ducha svatého.
menhir
Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé.
Číslo paragrafu: 1260
„Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž božské, musíme být přesvědčeni, že Duch svatý dává všem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen Bůh.“ Každý člověk, který hledá pravdu a plní Boží vůli tak, jak ji poznává, může být … More
menhir
Musím poděkovat Bohu za to, že některé zdejší zatvrzelce trochu osvítil. Už pochopili, že na to, aby byl člověk spasený, nemusí být v katolické církvi.
Duch svatý působí.
Samson1
Hento tu jsem viděl, jak Židé v GP pálili Izraelskou vlajku, protože nesouhlasí s politikou Izraelského státu vůči Palestině. Já nejsem žádný občan, ale ratolest na kměni Kristově. Dodávám, žádný suchar.
miňocraft
Reinhard Bonnke komentoval odsúdenie boháča do pekla veľmi trefne: Boháč neprijal Krista v Lazarovi.Preto bol odsúdený na večný trest.
Samson1
menhir zas perlí. Kdyby měl boháč víru, dal by hudákovi. Protože ji neměl, neměl ani bázeň Boží. Skutky víry jsou, když vidíš potřebného, tak mu pomůžeš a je to třeba o sklenici podané vody žíznivému. Hladovému máš dát najíst ze svého přebytku a nemůžeš říci, aby se šel najíst,když má hlad a on nemá co. Všechno jsme dostali darem a máme se dělit. Potom skutky víry, činění zázraků a pod není dáno … More
menhir
Vzpomeňte na podobenství o boháčovi a žebrákovi Lazarovi. Boháč měl takovou "víru", že byl sám ve svém bohatství spokojen a šťasten. Přitom se klidně díval na žebráka Lazara a nedal mu nic ze svého bohatství. To je víra bez skutků a proto boháč skončil v pekle. Mrtvá víra. Kdyby měl boháč živou víru (Boží dar) setkal by se po smrti s Lazarem v lůně Abrahamově a netrpěl by žízní (po věčném životě … More
menhir
14Co prospěje, bratři moji, praví-li kdo, že má víru, skutků však nemá? Může ho víra spasiti?
15A kdyby bratr neb sestra byli nazí a měli nedostatek denní výživy,
16někdo z vás pak by jim řekl: „Jděte v pokoji, ohřívejte se a nasycujte se,“ avšak nedali byste jim věcí tělu potřebných, co to prospěje?
17Tak i víra, nemá-li skutků, jest mrtvá sama v sobě.
18Ale někdo řekne: „Ty máš víru, a já mám …
More
menhir
Kdyby ještě někdo pochyboval:
8Milostí totiž spaseni jste skrze víru, (a to nikoli ze sebe; Boží jest to dar),

9nikoli ze skutků, aby nikdo se nechlubil.