lv.news
15

Ekskluzīvs: Vai Vatikāns atzīs Bruno Kornačiolu?

Apustuliskais cietums ir izdevis 12. marta dekrētu, ar kuru katru12. aprīlis septiņu gadu laikā apņemas organizēt plenārsēdi tiem, kas apmeklē trīs strūklakas, Romā, kur 1947. gadā parādījās …