vi.news
46

Francis bổ sung các đề cử ủng hộ đồng tính cho Hội nghị thanh niên

Văn phòng báo chí Vatican đã công bố vào ngày 15 tháng 9 danh sách những người tham gia vào Hội nghị Giám mục về thanh niên vào tháng mười. Giáo hoàng Francis đích thân bổ sung 39 đại biểu, nhiều …