vi.news
36

Một cộng đồng nữ truyền thống mới sẽ sớm xuất hiện

Hội huynh đệ Pháp cổ lễ của Saint Vincent Ferrer sắp khởi đầu một chi nhánh nữ. Tổ chức tuân theo quy tắc ban đầu của người Dominica mà đã bị chính người Dominica bỏ rơi sau Công đồng Vatican II (