08:29
Szczepienia
964

PROCEDURY ABORCYJNE: Odkrywanie tego czym jest ten wybór - napisy PL

Te same czynności, ale zaledwie 7.5 centymetra lub długość Twojej karty płatniczej w portfelu oddzielają zabójstwo od „usprawiedliwionej” aborcji. Dwie z nowszych dziedzin nauki to genetyka i cyberne…More
Te same czynności, ale zaledwie 7.5 centymetra lub długość Twojej karty płatniczej w portfelu oddzielają zabójstwo od „usprawiedliwionej” aborcji.
Dwie z nowszych dziedzin nauki to genetyka i cybernetyka [ nauka o sterowaniu]
W cybernetyce człowiek to proces autonomiczny, a każdy proces sterowania – w tym autonomiczny – zaczyna się w momencie uruchomienia programu czyli poczęcia (zapłodnienia).
Osoby przeprowadzające aborcję nie lubią, aby mówić, że to co robią to po prostu zabijanie dzieci, a raczej wolą użyć eufemistycznego pojęcia zabieg przerwania życia. Czemu w kodeksie karnym nie nazwać morderstwa zabiegiem przerwania życia?
Jeśli cofniemy się w czasie do okresu 2 wojny światowej to Niemcy na terenach okupowanych w tym w Polsce wspierali jak to się wtedy nazywało spędzanie płodu, a dziś zabiegi przerywania życia, za to u siebie karali surowo.
Używając nowego określenia na zabójstwo czyli można by powiedzieć, że Niemcy w czasie 2 wojny światowej nie zabijali naszych rodaków …More