Language
568
csk.news

Nuncio sa neúspešne pokúšal vyhnúť polícií

Arcibiskup Ettore Balestrero, bývalý kolumbijský nuncio, keď zistil, že v septembri 2017 že po ňom ide polícia, prestal používať svoj normálny telefón a kúpila si kolumbíjské sim karty, aby komuniko…