08:14

František a duch II. Vatikána

František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v …More
František na palubě letadla během cesty z Arabských emirátů prohlásil, že vše, co koná, je v plné shodě s II. vatikánským koncilem (2VK). Řekl, že se od něho neodchýlil ani o milimetr. Pokud mluví v tomto případě pravdu, pak vše, co činí, je viditelným plodem 2VK.
František vyhlašuje subjektivismus, odmítá objektivně platné morální normy i Boží přikázání. Vyhlašuje nové učení, nové evangelium, za které však dopadá trest vyloučení z Kristovy církve! (dle Gal 1,8-9) Tragédií je, že toto jiné evangelium implicitně vyhlásil i 2VK. V dokumentu Dignitatis Humanae (DH) je do centra postaven neobrácený člověk, který už nepotřebuje Boha ani pokání z hříchů ani Krista ke své záchraně a spáse. Zdůrazňuje se jen jakási lidská důstojnost, pochybné právo a nedefinovatelná svoboda, a to vše bez pokání.
Terminologie v DH je cílevědomě dvojznačná. Například termín „náboženství“ je vědomě používán místo termínu „křesťanství“. Katolíci to pokládají za prosté synonymum. Zde však jde o záměrné posta…More
krumpeľ and 2 more users like this.
krumpeľ likes this.
Monika G likes this.
piakatarina likes this.