34:02
Rapture
55

Sid Roth - To je nadprirodzené 82.

Becky Dvorak - ak vieš, kto si v Kristovi, diabol pri tebe nemá žiadnu šancu