28.12.2019 V. Klaus: Svoboda se omezuje v Číně, Německu i u nás

Pokles svobody vidím - v rozsáhlých a stále se rozšiřujících zásazích státu do soukromí občanů; - v mimořádném nárůstu kontrol a sledování občanů; - v tom, že stát rozhoduje o zdraví člověka a že …