Francis nói rằng sự dị giáo liên tôn của ông đến "Từ Công đồng Vatican II"

Trong chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đến Rome (ngày 5 tháng 2), Giáo hoàng Francis đã bảo vệ tuyên bố Abu Dhabi của mình trên "Human Fraternity" rằng tất cả các tôn giáo đều là …