vi.news
63

Một lần nữa: Francis chọn ban phước mà không có phước lành

Francis lại một lần nữa từ chối ban phước lành cho Giáo hoàng trong buổi họp báo ngày 30 tháng 11 cho một hội nghị thượng đỉnh 3.500 trẻ em của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi trường quốc tế - …