Czy się utrzymamy? Albo jak rozumieć zwrot „żywy Kościół”? – Baśń jak niedźwiedź

Cała ta kosmiczna sytuacja spowodowała jedną pozytywną rzecz – zacząłem pracować na zwiększonych obrotach. Nie mówię, że na pełnych, ale na zwiększon…
coryllus.pl