vi.news
83

Cổ Lễ "Đẹp Đến Nín Thở"

Cha Cassian Folsom, người sáng lập ra các nhà sư của Dòng Benedictine ở Norcia, Ý, được trải nghiệm Thánh Lễ Latin Cổ lần đầu tiên vào những năm 90 trong khi giám sát tu viện ở Le Barroux, Pháp. Fols…