Krzyżak
381

Barwny świat apokryfów

Czym są i jakie jest ich znaczenie, wyjaśnia ks. prof. Marek Starowieyski, badacz, tłumacz i redaktor 5-tomowego przekładu „Apokryfów Nowego Testamentu”. Obraz na pamiątkę tarnobrzeskiego spotkania. …