Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 2. júna 2019: Cesta pokoja a lásky

"Drahé deti, len čisté a otvorené srdce vám pomôže naozaj spoznať môjho Syna a aby všetci tí, ktorí nepoznajú jeho lásku, spoznali ju prostredníctvom vás. Len láska spôsobí, že pochopíte, že je …
artep and 2 more users like this.
artep likes this.
dalila likes this.
Peter(skala) likes this.