Okretanje očima: kardinal Kurije osuđuje Burkea i Brandmüllera

Kardinal Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacije za katoličko obrazovanje, osudio je Otvoreno pismo kardinala Burkea i Brandmüllera u kojem oni ukazuju na "kugu homoseksualne agende" unutar Crkve. …
🤨