Franciska Amazones galvenie ideologi atklāj naidu pret celibātu, priesterību

Bīskaps Ervins Krēverss (80 gadi) sacīja, ka “holistiskā ekoloģija”, “pravietiskā Amazones baznīca”, “starpkultūru liturģija”, “evaņģelizācija pilsētās” un “ekumēniskais un starpreliģiju dialogs” …