02:34
Matricaria
3289

G.Ph.Telemann Magnificat latino in Do magg. Ultima parte

www.youtube.com/watch Przymi, o Panno, wdzięcznym uchem swoim, Co grzesznik rzecze o honorze twoim. Lubo cię godnie wysławić nie można, Zamilczeć - przecie jest rzecz niepobożna. Tyś jako piękny…More
www.youtube.com/watch
Przymi, o Panno, wdzięcznym uchem swoim,
Co grzesznik rzecze o honorze twoim.
Lubo cię godnie wysławić nie można,
Zamilczeć - przecie jest rzecz niepobożna.
Tyś jako piękny księżyc zaświeciła,
Gdyś świata okup - Boga porodziła,
Który za ludzkie grzechy umorzony, A przez jego śmierć został świat zbawiony. Prowadzisz swoim światłem podróżnego Na tym padole, człowieka grzesznego. Niejeden by już zabłądził na wieki, Mając okryte chmurami powieki. Niezlicznych grzechów, ale ty promienie Łaski twej dając, rozbijasz te cienie. Wnosisz do Syna za grzesznym przyczynę, A On łaskawie odpuszcza mu winę. I tak w ciemnościach już już zaginiony, Twoim promieniem stawa oświecony. Ty go prowadzisz, ty mu światło dawasz, Zaprawdę piękna jak miesiąc zostawasz. Azaż ta ziemia, liche nasze ciało Społecznie z duszą zaginąć nie miało? Bowiem mróz wieczny wtenczas opanował, Gdy Adam z Ewą jabłuszka skosztował. Uwiędły kwiatki pięknej niewinności, Uschły owoce wieczystej …More
Gestas and 2 more users like this.
Gestas likes this.
kajtek likes this.
mk2017 likes this.