Language
05:55
1 1 921
ŚW.FILOMENA

EKUMENICZNE WYSIŁKI NA RZECZ JEDNEJ ŚWIATOWEJ RELIGII I NWO

W Bolonii odbyło się międzynarodowe spotkanie - Religie i Kultury w Dialogu - organizowane przez Comunità di Sant'Egidio - Community of Sant'Egidio, pod hasłem "Mosty Pokoju". Całość wydarzenia … More
ŚW.FILOMENA
KS. BAŁEMBA: Pan Jezus nie powiedział: „Idźcie i słuchajcie tych, do których was posyłam i czyńcie to, czego sobie życzą”, lecz: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 18-20).