vi.news
55

Hai lý do tại sao Francis bãi nhiệm Hồng y Filoni

Hồng y Fernando Filoni, 73 tuổi, đã bị hất cẳng khỏi tư cách là Trưởng của Cộng đoàng Truyền giáo cho các Dân tộc đầy quan trọng, mặc dù nhiệm kỳ năm năm thứ hai của ông đã được xác nhận cho đến …