vi.news
52

Ông kẹ khỏa thân được đặt trong nhà thờ Ý

Sự sắp đặt mang tên "Cơ thể tâm linh hay hiện thân linh hồn", được trưng bày trong Mùa Vọng tại nhà thờ Beata Vergine Immacolata ở Longuelo, Ý. Các ông kẹ có tác dụng thứ yếu là để gây sốc cho những …