Language
5 2K
Radek33

Św. Józef Sebastian Pelczar - Jak zachować wiarę katolicką w narodzie?

Fragment książki Wezwanie do pracy nad duchowym odrodzeniem się narodu polskiego "Codziennie dziękuję Bogu - powiedział król hiszpański Alfons Mądry - nie za to, że jestem królem, ale za to, że …