vi.news
36

Các Giám mục tuyên bố rằng Vatican ủng hộ Ngài trong Thánh lễ Tridentine

Cuộc thử thách của các tín hữu ở Cremona, Ý, bắt đầu vào tháng 3 năm 2009, khi hơn một trăm người trong số họ đã cầu xin một Cổ Thánh lễ nhưng giám mục lâm thời là Dante Lafranconi, 79 tuổi, đã từ …