Sv. Jan Damašský - O Antikristu

Je třeba vědět, že Antikrist se musí objevit. Totiž antikristem je každý, „kdo nevyznává Syna Božího přišlého v těle“, který se jako dokonalý Bůh stal dokonalým člověkem, ale zůstal nadále Bohem. Ve …
Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů. Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu. Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“
...
Jakmile se Antikrist zmocní světovlády...Zlí se budou radova…More
Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů. Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že celá armáda kněží bude Antikristovi připravovat cestu. Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat falešní učitelé. Pak bude nevědomost v křesťanské víře tak veliká, že lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“
...
Jakmile se Antikrist zmocní světovlády...Zlí se budou radovat, dobří plakat.
...
Jako měl Kristus předchůdce neboli průkopníka Jana Křtitele, bude jej mít Antikrist.
Předchůdce Antikrista je v Písmu svatém zmiňován několikrát, konkrétně
v Apokalypse. Je tam nazýván nepravým prorokem nebo lžiprorokem, zjevně
proto, že nebude svatý a upřímný, nýbrž bezbožný a falešný, tedy zcela jako sám
Antikrist. O nepravém proroku se proto také říká: „(Šelma) měla dva rohy podobné
beránkovým a mluvila jako drak“. Tím se naráží na její podobnost s hadem v
ráji, tedy na její falešnost. Předchůdce Antikrista je nazýván šelmou, vystupující ze
země, viditelně pro své pozemské (zvířecí) smýšlení a smyslům lichotící učení.
Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný
církevní prelá
t, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně
vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos.
...
P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného mesiáše.
...
Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska ve Fougeres, prorokuje podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný kněz Církvi velké utrpení.“ – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy († 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“
...
V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky,
totiž Satana a lžiproroka. V Apokalypse se říká: „A viděl jsem z úst drakových a z
úst šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“ Drakem,
šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jako
při vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společně
také tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.
Stylita
zde je tento příspěvek diskutován
Timkovic 65 Papez oznamil, ze zacala Antichristova doba 2019
dovolím si pro přehlednost dodat své komentáře
Sedmihlavá šelma, zde je nešťastné vidět to jako posloupnost v čase, tedy symbolické číslo 7 vykládat jako 7 konkrétních časových epoch. Tento přístup k Zjevení vede potom k nesmyslům, jako je stanovení tzv. Antikristovy doby umrtím sv. Jana Pavla II.
( …More
zde je tento příspěvek diskutován
Timkovic 65 Papez oznamil, ze zacala Antichristova doba 2019
dovolím si pro přehlednost dodat své komentáře
Sedmihlavá šelma, zde je nešťastné vidět to jako posloupnost v čase, tedy symbolické číslo 7 vykládat jako 7 konkrétních časových epoch. Tento přístup k Zjevení vede potom k nesmyslům, jako je stanovení tzv. Antikristovy doby umrtím sv. Jana Pavla II.
( včera jsem četl jiný výklad, netvrdím, že je pravdivý-7 je plnost, hlava jsou panovníci, vystupující proti církvi, tedy sedmihlavá šelma symbolizuje všechnu světskou moc-panovníky vystupující proti církvi).
Celé je to zkratka, tento papež o Antikristu mlčí (alespoň tedy ke mně se nic nedostalo) a tedy těžko může být pravda, že oznámil, že začala Antikristova doba. Řekl, že v Evropě není již křesťanská společnost, tedy to, že většina lidí nejsou věřící křesťani. Mluvil o tom, že nejsme jediní- my křesťani - na zemi, na západě již je víra poplivávána. Epocha, kdy většina lidí byla křesťani (ovšem kdy taková byla?) je podle papeže pryč. O Antikristu neřekl ani slovo.
...
Ono to vysvětlení není až tak nové. Je to podobné metodě, kterou vykládal Zjevení ctih. Holzhauser. Ten rozdělil dobu od Zjevení Krista na 7 epoch. Podle něj jsme někde těsně před koncem 5 epochy, a čeká nás 6 epocha svatého monarchy a poté 7 Antikristova doba. Zde to má rozdělené Timkovič trochu jinak, ctih. Holzhauser vycházel ze 7 listů ze Zjevení.
...
Timkovič mluví o krátkém období Antikristovy doby. Jistě vychází ze Zjevení, kde je to uvedeno 7 let. Tedy to by znamenalo, že Kristus Pán přijde po 7 letech od toho prohlášení. Je to podivné mluvit o krátké době a neříci , že je to odsud a co to znamená.
ekans
Timkovič je charismatický šílenec, stejně jako Dohnal
Neviem či je Timkovič charizmatik ,ale určite patrí na psychiatriu.
ekans
to je dítě Dohnalovo
"V chrámu Božím, ne v našem, nýbrž starém, židovském." " Ne k nám totiž přijde, ale k židům"
Tretí chrám ,ktorí chcú židia postaviť pre svojho mesiáša -antikrista by Božie slovo nenazývalo chrámom Božím!!!
Okrem toho v knihe proroka Daniela je napísané ,že "ohavnosť spustošenia na svätom mieste potrvá až do konca,až do dovršenia."
Tiež Kristové slová : "Nezostane tu kameň na kameni" svedčia o …More
"V chrámu Božím, ne v našem, nýbrž starém, židovském." " Ne k nám totiž přijde, ale k židům"
Tretí chrám ,ktorí chcú židia postaviť pre svojho mesiáša -antikrista by Božie slovo nenazývalo chrámom Božím!!!
Okrem toho v knihe proroka Daniela je napísané ,že "ohavnosť spustošenia na svätom mieste potrvá až do konca,až do dovršenia."
Tiež Kristové slová : "Nezostane tu kameň na kameni" svedčia o tom ,že Boží chrám v Jeruzaleme už nebude obnovený!!!
Jeruzalemský chrám

"V roku 367 musel Cyril po treti raz do vyhnanstva. Cisár Julián bol zúrivým nepriateľom kresťanov, avšak neprenasledoval Cirkev vonkajším násilím. Chcel ju zničiť chytrejším spôsobom: zakázal kresťanské školy, zakázal kresťanom navštevovať vysoké školy, aby tak zostali nevzdelaný, podporoval bludárov a zvlášť židov.
Zhromaždil najvznešenejších židov a navrhol im, aby sa ich národ vrátil do svojej zeme, vystaval znovu chrám a žil podľa zákona. Poukázal k tomu veľké čiastky zo štátnej pokladnice, povolal robotníkov a ustanovil úradnikov, aby na dielo dohliadali. Tak chcel dokázať, že Kristovo proroctvo o skáze chrámu je nesprávne.
Židia sa s veľkou horlivosťou pustili do práce, zo všetkých častí sveta prichádzali, aby priniesli príspevky i aby osobne pomáhali. Vznešené ženy darovali svoje skôsty a šperky. Ano, hovorí sa, že dali zhotoviť strieborné lopaty a koše a že pri stavbe pracovali. I pohania sa zúčastnili na tomto diele, nie s náklonosti k židom, ale s nenávisti proti kresťanom, lebo dúfali, že takto zničia kresťanskú vieru.
Svatý Cyril bol však pokojný, pevne dôveroval v slová Pána Ježiša, že nezostane kameň na kameni. Židia začali svoju prácu. Najprv strhli čo ešte stálo z múrov starého chrámu. Tak nevedomky a proti vôli splnili ono Spasiteľovo proroctvo. Keď začali kopať základy, v noci sa im zrútilo, čo cez deň postavili. Keď konečne práca bola tak z ďaleka hotová, že mal byť položený základný kameň, v noci nastalo hrozné zemetrasenie, ktorím bolo zabitých mnoho robotníkov a doterajšie práce zničené.
Židia začali prácu znova. Čo sa teraz udialo, o tom píše nepriateľ kresťanov, pohanský spisovaťeľ vtedajšej doby Ammanianus Marcellinus: „V základoch vytriskli často ohnivé gule, popálili robotníkov tak že miesto bolo neprístupné, keďže týmto spôsobom oheň odháňal ľudí znova a znova, celé dielo sa zastavilo.“
S hrôzou uznávali i mnohí židia, že Ježiš Kristus je Boh. Všetka horlivosť židov a všetky cisárove nariadenia boli nadarmo, všetko zostalo ležať v sutinách a židovský chrám nebol obnovený až do dnešného dňa.
Čo teda očakával sv. Cyril a všetci pravý kresťania, to sa splnilo. Kristove slová: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ zostanú pravdivé. Ako sa splnili jeho slová o konci Jeruzalema a o živodvskom chráme, tak sa splnia jeho slová o konci sveta a poslednom súde."
Mates5485 likes this.
Stylita
Argument tedy je takový, že sv. apoštol by nenazval chrámem Božím židovský chrám. To není vůbec jisté. I ve skutcích apoštolů chodil do chrámu.
A dále , že Kristus svým : Nezůstane tu kámen na kameni měl prorokovat , že žádný chrám již nebude. To je zkratka, nevidím to tam. Proroctví se splnilo, z té budovy opravdu nezůstal kámen na kameni v roce 70. Na tom místě je dnes mešita.
Mates5485 likes this.
"Argument tedy je takový, že sv. apoštol by nenazval chrámem Božím židovský chrám. To není vůbec jisté"
Nestavajú ho veriaci ,ani pre Boha ,ale pre svojho falošného mesiáša a falošné celosvetové náboženstvo.A takýto "chrám" by Písmo nenazývalo Božím chrámom.
Ester J B H likes this.
Hiwea
Chrám sa nemyslí ako stavba ale ako telo. Rozmýšľate telesne ako židia v čase Ježiša
Hiwea

Však to je pre antikrista si nepochopil ? Jasné,že my sme chrámom Božím. Jedine kresťania a ty,ktorí nasledujú Ježiša Krista a tak sme Božími deťmi. My nepotrebujeme stavbu ani obetu. Ježiš Kristus sa už obetoval za nás,za naše hriechy on je jediná záchrana a večnosť. Je to syn živého Boha ( Bohočlovek ) On je spasiteľ a vykupiteľ. Ježiš Kristus je jediná cesta,pravda a večný život nik …More
Hiwea

Však to je pre antikrista si nepochopil ? Jasné,že my sme chrámom Božím. Jedine kresťania a ty,ktorí nasledujú Ježiša Krista a tak sme Božími deťmi. My nepotrebujeme stavbu ani obetu. Ježiš Kristus sa už obetoval za nás,za naše hriechy on je jediná záchrana a večnosť. Je to syn živého Boha ( Bohočlovek ) On je spasiteľ a vykupiteľ. Ježiš Kristus je jediná cesta,pravda a večný život nik nevojde do Božieho kráľovstva a ku nebeskému Otcovi iba cez neho. Samozrejme je dobré mať aj matku Božiu spoluvykupiteľku,orodovnica a Bohorodička Panna Mária zato sa modliť treba svätý ruženec.
To sú ty na videu čo sú falošní a veria na falošného mesiáša zato chcú postaviť 3 chrám stavbu.( antikrista )
3 more comments from Mates5485
Áno tak to bude,ale pred tým príde na 40 rokov pravej kresťanskej viery a pravej svätej Kristovej Cirkvi s pravým monarchom car-kráľ Henrym a svätým novým anjelským pápežom 112,ktorý prídu. ( V žiadnom prípade to nieje František bergolio ako si to niekto myslí ). Hovoria to mnohé proroctvá aj hlavne vo Fatime čo príde na krátku dobu pokoj a mier pred antikristom. Ešte pred tým my očakávame 3 …More
Áno tak to bude,ale pred tým príde na 40 rokov pravej kresťanskej viery a pravej svätej Kristovej Cirkvi s pravým monarchom car-kráľ Henrym a svätým novým anjelským pápežom 112,ktorý prídu. ( V žiadnom prípade to nieje František bergolio ako si to niekto myslí ). Hovoria to mnohé proroctvá aj hlavne vo Fatime čo príde na krátku dobu pokoj a mier pred antikristom. Ešte pred tým my očakávame 3 svetovú vojnu a 3 dní temnoty.
Mates5485 and one more user like this.
Mates5485 likes this.
Irbis likes this.
Stylita
Svatý Jan Damašský patří k nejvýznamnějším osobnostem křesťanské církve starší doby jako teolog, hymnograf a učitel duchovního života. Výsledky teologického snažení vrcholné řecké patristiky shrnul do systému, díla, z něhož se učila nejen východní pravoslavná církev, ale i významní učenci na Západě, jako byl Tomáš Akvinský a Petr Lombardus, když bylo Janovo dílo z podnětu papeže Eugena III. …More
Svatý Jan Damašský patří k nejvýznamnějším osobnostem křesťanské církve starší doby jako teolog, hymnograf a učitel duchovního života. Výsledky teologického snažení vrcholné řecké patristiky shrnul do systému, díla, z něhož se učila nejen východní pravoslavná církev, ale i významní učenci na Západě, jako byl Tomáš Akvinský a Petr Lombardus, když bylo Janovo dílo z podnětu papeže Eugena III. přeloženo v 11. století do latiny.
www.orthodoxia.cz/theolog/damaskin.htm

V tomto textu se objevuje jednoznačný výklad 2 kapitoly 2. listu Tesalonickým, kde apoštol Pavel mluví o synu zatracení- Antikristu. Apoštol hovoří, že zasedne v chrámu Božím a bude vyžadovat božské pocty.
www.biblenet.cz/b/Thess2/2
Sv. Jan z Damašku jasně hovoří, že to nebude křesťanský chrám Boží, nýbrž starý židovský. Ten ovšem od roku 70 neexistuje, tedy je zjevné, že předpokládal budoucí vybudování židovského chrámu.
Bratia a sestry and one more user like this.
Bratia a sestry likes this.
Mates5485 likes this.