Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
00:15

Giám mục này có thể chơi bóng đá

Anh ấy rõ ràng lớn lên với bóng đá khi còn nhỏ