dzieje.pl
Radek33
1

80 lat temu NKWD rozpoczęło we Lwowie masowe aresztowania polskich żołnierzy i oficerów

80 lat temu, 9 grudnia 1939 r., we Lwowie oddziały NKWD rozpoczęły masowe aresztowania ukrywających się polskich żołnierzy i oficerów. Był to …
Radek33
(...)"Więźniowie, jeszcze przed 26 czerwca, byli mordowani w miejscach straceń poza więzieniami, w celach lub na dziedzińcach. Masakr dokonano we wszystkich lwowskich więzieniach – Brygidkach, na Zamarstynowie i na ulicy Łąckiego. Liczba ofiar masakr lwowskich szacowana jest na co najmniej 4 tys. osób. Podobne mordy NKWD popełniło w innych miastach – w Drohobyczu, Czortkowie, Samborze, …More
(...)"Więźniowie, jeszcze przed 26 czerwca, byli mordowani w miejscach straceń poza więzieniami, w celach lub na dziedzińcach. Masakr dokonano we wszystkich lwowskich więzieniach – Brygidkach, na Zamarstynowie i na ulicy Łąckiego. Liczba ofiar masakr lwowskich szacowana jest na co najmniej 4 tys. osób. Podobne mordy NKWD popełniło w innych miastach – w Drohobyczu, Czortkowie, Samborze, Brzeżanach, Złoczowie, Berezweczu, Borysławiu, Łucku, Włodzimierzu Wołyńskim, Nadwórnej. Tysiące więźniów zginęło lub zmarło z wyczerpania podczas marszów śmierci, nazywanych w rozkazach NKWD „ewakuacjami”.