04:00
henryk33
5452.5K

Deptanie-Pana-Boga-neokatechumenat-Komunia-do-reki.-ks.-Jacek-Balemba

Deptanie-Pana-Boga-neokatechumenat-Komunia-do-reki.-ks.-Jacek-BalembaMore
Deptanie-Pana-Boga-neokatechumenat-Komunia-do-reki.-ks.-Jacek-Balemba
Iakob and one more user like this.
Iakob likes this.
JoeDoe likes this.
Jacek*
Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść [ziarna]. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: "Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat". A On im odpowiedział: (...) "Gdybyście zrozumieli, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych" Mt 12,1-2.7
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, w traktacie o Eucharystii, pisze:
Chrystus nie udzielił władzy sługom Kościoła
na kpiny z wiary i jego sakramentów
”.
Tabernakulum to więcej niż Krzew gorejący, więcej niż świątynia Salomona.

Przyczyną bezpośrednią braku czci jest bez wątpienia modernistyczny ryt Komunii świętej na rękę, ryt z obiektywnego i fenomenologicznego punktu widzenia dość banalny i laicki, wymyślony przez kalwinistów, dla których Eucharystia jest jedynie czystym symbolem.
Jako przyczynę ogólną braku czci wobec Najświętszego Sakramentu…More
Tabernakulum to więcej niż Krzew gorejący, więcej niż świątynia Salomona.

Przyczyną bezpośrednią braku czci jest bez wątpienia modernistyczny ryt Komunii świętej na rękę, ryt z obiektywnego i fenomenologicznego punktu widzenia dość banalny i laicki, wymyślony przez kalwinistów, dla których Eucharystia jest jedynie czystym symbolem.
Jako przyczynę ogólną braku czci wobec Najświętszego Sakramentu można też wskazać bardzo kulejącą katechezę oraz takież nauczanie doktrynalne, czasami czysto protestanckie.
Trzeba wykonywać gesty liturgiczne tak jak się wierzy, bo jeśli nie – prędzej czy później – w końcu zaczniemy wierzyć w sposób, w jaki wykonujemy gesty.
..
hawaii
O Panie! Gdybyś nie ukrywał tak wielkości Swojej, któż by się odważył przystąpić do Ciebie i tyle razy tak nędzne i splamione stworzenie łączyć z tak wielkim Majestatem?!
Bądźże błogosławiony, Panie, i niechaj Cię wielbią Aniołowie i wszystkie stworzenia, iż tak stosujesz dary Swoje do miary ułomności naszej, aby od używania tej Łaski Najwyższej nie odstraszała nas zgroza potęgi Twojej, którą
More
O Panie! Gdybyś nie ukrywał tak wielkości Swojej, któż by się odważył przystąpić do Ciebie i tyle razy tak nędzne i splamione stworzenie łączyć z tak wielkim Majestatem?!
Bądźże błogosławiony, Panie, i niechaj Cię wielbią Aniołowie i wszystkie stworzenia, iż tak stosujesz dary Swoje do miary ułomności naszej, aby od używania tej Łaski Najwyższej nie odstraszała nas zgroza potęgi Twojej, którą gdybyś widomie objawił, człowiek słaby i nędzny nie śmiałby nigdy, nie już cieszyć się używaniem Boskiego daru Twojego, ale ani do Niego się zbliżyć.”

Doktor Kościoła Św. Teresa z AwiIi
Ks. Bp Zbigniew Kraszewski o Neokatechumenacie-odnowiony luteranizm.

KATOLICY ! BISKUP OSTRZEGA - UWAGA SEKTA PROFANUJĄCA NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT !
"Książkę tę powinni przeczytać wszyscy. Przede wszystkim duszpasterze Kościoła katolickiego, aby nie dać się uwieść tej nowej herezji, a następnie wierni, aby w swej niewiedzy i dobroduszności nie popierali pana Kiko, nie dali się zatruwać …More
Ks. Bp Zbigniew Kraszewski o Neokatechumenacie-odnowiony luteranizm.

KATOLICY ! BISKUP OSTRZEGA - UWAGA SEKTA PROFANUJĄCA NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT !
"Książkę tę powinni przeczytać wszyscy. Przede wszystkim duszpasterze Kościoła katolickiego, aby nie dać się uwieść tej nowej herezji, a następnie wierni, aby w swej niewiedzy i dobroduszności nie popierali pana Kiko, nie dali się zatruwać błędnymi naukami i nie nabijali mu kasy pieniędzmi, używanymi dla niewiadomych celów.Wszystkim czytelnikom tej książki z całego serca błogosławię."
+ Biskup Zbigniew Józef Kraszewski;
....
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Deptanie-Pana-Boga-neokatechumenat-Komunia-do-reki.-ks.-Jacek-Balemba
**NAJŚWIĘTSZE TRZY HOSTIE**
Cudowne uzdrowienia
Żydzi coraz większy podnosili wrzask, pastwiąc się nad Hostiami. Im więcej krwi tryskało, „w tym większy szał nienawiści i większą żądzę wywarcia całej swej złości popadli”. Ponieważ kamienica znajdowała się w dzielnicy żydowskiej, więc słyszący te krzyki żydzi zbiegli …More
Deptanie-Pana-Boga-neokatechumenat-Komunia-do-reki.-ks.-Jacek-Balemba
**NAJŚWIĘTSZE TRZY HOSTIE**
Cudowne uzdrowienia
Żydzi coraz większy podnosili wrzask, pastwiąc się nad Hostiami. Im więcej krwi tryskało, „w tym większy szał nienawiści i większą żądzę wywarcia całej swej złości popadli”. Ponieważ kamienica znajdowała się w dzielnicy żydowskiej, więc słyszący te krzyki żydzi zbiegli się na tę „Boga znieważającą ceremonię”.
Tylko jedna żydówka, niewidoma od urodzenia, kiedy dowiedziała się, że rabini doświadczają, czy w chlebie, którzy chrześcijanie uważają za swoją największą świętość, jest rzeczywiście prawdziwe Ciało i Krew Jezusa, zaczęła się do niego modlić o uzdrowienie.
Gdy tylko skończyła swoją modlitwę, Pan Jezus cudownie przywrócił jej wzrok. Wyszła na ulicę i zaczęła głośno wyznawać Chrystusa.
..
Ks. Robert Mäder w swoich rozważaniach antyliberalnych Jestem katolikiem! pisał:
„«Dam ci wszystkie królestwa i ich bogactwa, jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. Daję wszystko. W zamian żądam tylko pokłonu». Ale właśnie ten pokłon jest dla Chrystusa główną rzeczą.
Właśnie o ten pokłon chodzi we wszystkich walkach ducha w dziejach świata. Czy zgiąć kolana przed Bogiem, czy przed lucyferem i …More
Ks. Robert Mäder w swoich rozważaniach antyliberalnych Jestem katolikiem! pisał:
„«Dam ci wszystkie królestwa i ich bogactwa, jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. Daję wszystko. W zamian żądam tylko pokłonu». Ale właśnie ten pokłon jest dla Chrystusa główną rzeczą.
Właśnie o ten pokłon chodzi we wszystkich walkach ducha w dziejach świata. Czy zgiąć kolana przed Bogiem, czy przed lucyferem i światem? Chrystianizm jest religią zginającą kolana i uniżającą się przed Bogiem. Pogaństwo – i stare, i nowe – jest religią pokłonów i uniżania się przed stworzeniem, przed boginią – światowością i jej oblubieńcem, szatanem. Albo jedno, albo drugie. Albo służba Boża, albo bałwochwalstwo!
..
"Dlaczego - zapytał sędzia Kwincjan - poniżasz się do tego stopnia, że zostałaś chrześcijanką?:
"Gdyż prawdziwą godność - odrzekła św.Agata - nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się sługą".
"A więc my, - rzecze znowu Kwincjan - gardząc twoim Ukrzyżowanym, tracimy naszą godność?"
"Tak jest - odpowiedziała Święta - tracisz prawdziwą godność, skoro stajesz się niewolnikiem …
More
"Dlaczego - zapytał sędzia Kwincjan - poniżasz się do tego stopnia, że zostałaś chrześcijanką?:
"Gdyż prawdziwą godność - odrzekła św.Agata - nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się sługą".
"A więc my, - rzecze znowu Kwincjan - gardząc twoim Ukrzyżowanym, tracimy naszą godność?"
"Tak jest - odpowiedziała Święta - tracisz prawdziwą godność, skoro stajesz się niewolnikiem szatana, i to do tego stopnia, że aby mu cześć oddać, kłaniasz się bryłom kamieni."
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634)
Wizja profanacji Sakramentów świętych
20 stycznia 1610 roku Matka Boża objawiła się jej znowu i powiedziała między innymi: „Wiedz, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty.
Aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie …
More
Objawienie Matki Bożej w Quito (1610-1634)
Wizja profanacji Sakramentów świętych
20 stycznia 1610 roku Matka Boża objawiła się jej znowu i powiedziała między innymi: „Wiedz, że od końca XIX, a szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo szatan prawie całkowicie panował będzie przez masońskie sekty.
Aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada dzieciom w owych czasach! Trudno będzie przyjąć sakramenty chrztu i bierzmowania.Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi (...) To samo będzie z Komunią świętą.
Niestety! Jak bardzo zasmuca Mnie, że muszę ci wyjawić tak liczne i okropne świętokradztwa – tak publiczne jak i tajne – popełnione z powodu profanacji Najświętszej Eucharystii!
..
Agata.B likes this.
Kardynał Joseph Ratzinger:
Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.
Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać,
a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.
Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów męczenników, …
More
Kardynał Joseph Ratzinger:
Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.
Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać,
a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.
Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów męczenników, we wspólnocie całego kosmosu, w jedności z samym Chrystusem[8].(…)
..
biniobill
@stanislawp
Nie ma co narzekać tylko uświadomić tych nieszczęśników co sami sobie rzepkę skrobią. Stanisław, u was jest zgniły zachód a u nas Polska, która leży na świętej omodlonej ziemi. Dzisiaj byłem na mszy i klękałem do komunii więc zrozum, że twoje rewelacje na ten temat brzmią dla mnie aż za nadto egzotycznie.
KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ = PROFANACJA !!

„wystawa” 242 konsekrowanych Hostii
pan Abel Azcona z Pampeluny był na 242 Mszach świętych, z każdej z nich wynosił po jednej konsekrowanej Hostii.

A teraz urządził ich „wystawę” - układając z nich słowo "pederastia".
Tak się kończy bezkrytyczne i bezmyślne zezwalanie na Komunię na rękę.

Może ta smutna prawda dotrze kiedyś do członków Konferencji …
More
KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ = PROFANACJA !!

„wystawa” 242 konsekrowanych Hostii
pan Abel Azcona z Pampeluny był na 242 Mszach świętych, z każdej z nich wynosił po jednej konsekrowanej Hostii.

A teraz urządził ich „wystawę” - układając z nich słowo "pederastia".
Tak się kończy bezkrytyczne i bezmyślne zezwalanie na Komunię na rękę.

Może ta smutna prawda dotrze kiedyś do członków Konferencji Episkopatu Polski...
NA KOLANA PRZED BOGIEM - JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !
W różnych miejscach na świecie w ciągu 1250 lat (od 750 roku) odnotowano 132 cuda eucharystyczne.
Zwykle pojawiały się one, gdy Najświętszy Sakrament był
lekceważony,
przyjmowany niegodnie
albo gdy ludzie wątpili w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Hostie krwawiły lub przemienia…More
NA KOLANA PRZED BOGIEM - JEZUSEM CHRYSTUSEM KRÓLEM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !
W różnych miejscach na świecie w ciągu 1250 lat (od 750 roku) odnotowano 132 cuda eucharystyczne.
Zwykle pojawiały się one, gdy Najświętszy Sakrament był
lekceważony,
przyjmowany niegodnie
albo gdy ludzie wątpili w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii.

Hostie krwawiły lub przemieniały się w Ciało, a wino w Krew Pańską.
Wiele cudów eucharystycznych znanych jest ze źródeł historycznych, a jeszcze więcej zachowało się w ustnych przekazach i opowiadaniach.
liturgia.wiara.pl/doc/420156.Dla-niedowiarkow
....
BAH
@modernista
@Nemus spamerus siedzi przyczajony w oczekiwaniu na kolejny wpis na forum,który będzie mógł otoczyć swoimi wklejankami......Toż Synod zalecił by ....

"słuchać, towarzyszyć, integrować"

Zdaniem abp. Hosera "Ludzie dzisiaj często sami nie wiedzą kim są, nie potrafią się zdefiniować".

Chodzi m.in. o relację świadomości i ludzkiego ciała, czyli cielesności. - Pod …
More
@modernista
@Nemus spamerus siedzi przyczajony w oczekiwaniu na kolejny wpis na forum,który będzie mógł otoczyć swoimi wklejankami......Toż Synod zalecił by ....

"słuchać, towarzyszyć, integrować"

Zdaniem abp. Hosera "Ludzie dzisiaj często sami nie wiedzą kim są, nie potrafią się zdefiniować".

Chodzi m.in. o relację świadomości i ludzkiego ciała, czyli cielesności. - Pod tym względem mamy rozejście się.

Złożenie człowieka w całość psychofizyczną i duchową jest także zadaniem synodu.

Mamy mnóstwo zjawisk schizoidalnych, które rozszczepiają człowieka na poszczególne warstwy, które potem nie chcą się ze sobą skleić.

To daje poczucie zagubienia i depresji
- wyjaśnił.
PAWEŁ VI:
"Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (...) Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposó…
More
PAWEŁ VI:
"Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (...) Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opiera się on na Tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on oznaką czci wiernych dla Eucharystii. (...)
Praktyka ta (...) jest częścią przygotowania, niezbędnego dla jak najbardziej owocnego przejęcia Ciała Pana. Na dodatek ten sposób komunikowania, który należy teraz rozważać jako zwyczajowo nakazany, daje lepsze zapewnienie, iż Komunia święta będzie rozdawana z odpowiednią czcią, oprawą i godnością; że uniknie się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa sprofanowania Eucharystii, w której: 'cały i pełen Chrystus, Bóg i człowiek, jest substancjalnie zawarty i niezmiennie obecny w szczególny sposób'.
+++ UPADNIJ NA KOLANA.. O CZCI DLA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. +++
.
Dla katolika powinno to być oczywiste, ale może warto o tym przypominać w nieskończoność: Najświętszy Sakrament to – substancjalnie – Ciało i Krew Pana Jezusa.
www.youtube.com/watch
MA KOLANA! WSZELKIE STWORZENIE! PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO - STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI !
........
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
Przysięga Anty-modernistyczna, modernizm, a "Końcowa bitwa" Szatana
Co oznacza “modernizm”? Modernizm to nic więcej ani mniej, niż synteza czy kombinacja wszystkich błędów liberalnego katolicyzmu we wszechstronnym systemie filozoficznym i teologicznym, którego skutkiem jest osłabienie czystości całej wiary katolickiej...
modernista
@Nemus spamerus siedzi przyczajony i czeka...A kto czeka,ten się doczeka.
modernista
One more comment from modernista
modernista
@Nemus spamerus siedzi przyczajony w oczekiwaniu na kolejny wpis na forum,który będzie mógł otoczyć swoimi wklejankami. To jest dopiero tragedia człowieka - smutne i nędzne życie i to zarówno duchowe,jak i codzienne.
ta sekta PROFANUJE PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - DEPCZĄC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W KAŻDEJ, NAWET NAJMNIEJSZE OKRUSZYNIE KONSEKROWANEGO CHLEBA !
NEOKATECHUMENAT ? NIEPOSŁUSZEŃSTWO NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !

Pierwsza Komunia Święta po neońsku
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież …
More
ta sekta PROFANUJE PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - DEPCZĄC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W KAŻDEJ, NAWET NAJMNIEJSZE OKRUSZYNIE KONSEKROWANEGO CHLEBA !
NEOKATECHUMENAT ? NIEPOSŁUSZEŃSTWO NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !

Pierwsza Komunia Święta po neońsku
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
----
Św. Pius X
W tej samej encyklice modernizm nazwał “syntezą wszystkich herezji”, oświadczając, że najważniejszym obowiązkiem papieża jest zapewnienie czystości i niezmienności katolickiej doktryny, i że gdyby nic nie robił, to nie wywiązałby się ze swojego głównego obowiązku” [14].
Ale papież św. Pius X nie poprzestał na tym. Kilka lat po Pascendi, uznając że modernistów należało zniszczyć …More
Św. Pius X
W tej samej encyklice modernizm nazwał “syntezą wszystkich herezji”, oświadczając, że najważniejszym obowiązkiem papieża jest zapewnienie czystości i niezmienności katolickiej doktryny, i że gdyby nic nie robił, to nie wywiązałby się ze swojego głównego obowiązku” [14].
Ale papież św. Pius X nie poprzestał na tym. Kilka lat po Pascendi, uznając że modernistów należało zniszczyć zanim powstaną i wywołają zamęt w Kościele, ten święty papież napisał list Sacrorum antistitum, który nakazał składanie Anty-modernistycznej przysięgi przez wszystkich księży i nauczycieli.
modernista
@biniobill Oj idzie po bandzie,idzie. Nie on jeden niestety. Każdy,kto skieruje się ku wszelkiej maści buntownikom niemal prawem natury dostaje ogólnego pomieszania.
biniobill
@modernista
stanislawp idzie po bandzie. Zawsze coś z bzdur zostaje w głowach tych, którzy zdecydują się przeczytać. Jeszcze końca świata jehowi nie zapowiadają a już czytamy apokaliptyczne teksty domorosłych artysto-poeto-tradycjonistów.
modernista
@stanislawp Aż ciary przechodzą po plecach jak człowiek pomyśli, co jeszcze uroi się w tej twojej biednej głowie.
PAWEŁ VI:
"Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (...) Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposó…
More
PAWEŁ VI:
"Po dokładnym zbadaniu rozumienia tajemnicy Eucharystii, jej znaczenia i obecności w niej Chrystusa, z uwagi na poczucie czci dla Najświętszego Sakramentu i pokorę, której jego przyjmowanie wymaga, wprowadzono zwyczaj, iż szafarz [kapłan] sam kładzie kawałek konsekrowanego chleba na języku komunikanta. (...) Z punktu widzenia całego współczesnego Kościoła, należy zachować ten sposób rozdawania Komunii świętej, nie tylko dlatego, iż opiera się on na Tradycji wielu wieków, ale szczególnie dlatego, iż jest on oznaką czci wiernych dla Eucharystii. (...)
Praktyka ta (...) jest częścią przygotowania, niezbędnego dla jak najbardziej owocnego przejęcia Ciała Pana. Na dodatek ten sposób komunikowania, który należy teraz rozważać jako zwyczajowo nakazany, daje lepsze zapewnienie, iż Komunia święta będzie rozdawana z odpowiednią czcią, oprawą i godnością; że uniknie się jakiegokolwiek niebezpieczeństwa sprofanowania Eucharystii, w której: 'cały i pełen Chrystus, Bóg i człowiek, jest substancjalnie zawarty i niezmiennie obecny w szczególny sposób'.
.
Komunia na rękę? Nie, po papiesku!
Jan Paweł II, choć chory i w naprawdę podeszłym wieku klękał przyjmując Eucharystię.
Papież wiedział, że cześć wobec Najświętszego Sakramentu domaga się zewnętrznego wyrażenia, nawet jeśli ciało jest chore i słabe.
.
19 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !
Dar bojaźni Bożej
Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św. Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad …
More
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !
Dar bojaźni Bożej
Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św. Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad wszystkim bojaźń obrażania Boga, swego Pana i gorące pragnienie, by czynić we wszystkim Jego świętą wolę.” Bojaźń Boża to nie uczucie, lecz nastawienie do obecności Boga pełne szacunku. Może mu czasami towarzyszyć uczucie strachu, ale nie jest dla niego istotne. Pomaga człowiekowi przeżyć sens słów:”Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów”. Pod wpływem tego daru Maryja Panna wypowiedziała swoje fiat.
Bojaźni towarzyszy dziecięca ufność w Boże miłosierdzie i niezłomna wiara w Jego wierność, że nas podtrzymuje (1 P 5,10). Człowiek powierza się całkowicie w ręce Boga i tylko tego pragnie by się nigdy nie oddalać. Walczy z grzechem bo jest świadom, że one zasmucają najlepszego Ojca (nie sędziego). Człowiek boi się raczej siebie, swojej namiętności, że go narażą na obrażenie Boga. Dar uzdalnia nas do przezwyciężenia naszych ziemskich i cielesnych obaw (Prz 14,26). Uwalnia nas też od obawy przed opinią innych ludzi.Aby wzrastać w bojaźni Bożej trzeba najpierw trzeba rozpoznać ten dar, modlić się o bojaźń Bożą:
„Skłoń moje serce ku bojaźni Twego imienia” (Ps 86,11b)
… często rozważać wielkie dzieła Boże z historii zbawienia.
„Jeśli będziesz tego szukał jak srebra i pragnął jak największych skarbów, wtedy zrozumiesz, czym jest bojaźń Boża i będzie ci dane poznanie Boga” (Prz 2,4-5).
Dar rozwija się przez okazywanie Bogu posłuszeństwa i naśladowanie Go. Mojżesz tak zachęcał:
„Niech bojaźń Boża, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków; przestrzegaj przez wszystkie dnie twojego życia nakazów, które ci ogłosiłem, aby były przedłużone dni twoje” (Pwt 6,2).
Bojaźń Boża jest „początkiem mądrości”(Pwt 1,7; Koh 1,11; Jb 28,28;Ps 111, 10; Prz 9,10), jest podstawą „wiedzy” (Prz 1,7). Dar ten posiadał Abraham:
„Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna” (Rdz 22,12).
Bojaźń kieruje człowieka w stronę prawego życia, wolnego od grzechu (por. Prz 16,6; Ps 34,12). To nie lęk przed Bogiem ale przede wszystkim wielki szacunek do Boga i synowska miłość Jahwe. Jest niezbędna rządzącym:
„Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni” (2 Sm 23,3b)
+++ UPADNIJ NA KOLANA.. O CZCI DLA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. +++
.
Dla katolika powinno to być oczywiste, ale może warto o tym przypominać w nieskończoność: Najświętszy Sakrament to – substancjalnie – Ciało i Krew Pana Jezusa.
www.youtube.com/watch
MA KOLANA! WSZELKIE STWORZENIE! PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO - STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI !
.....
Gdy zwierzęta mówią ludzkim głosem
Św. Antoni usiłował przekonać pewnego heretyka, że Chrystus jest prawdziwie obecny w świętej Hostii.
Żadne argumenty jednak nie docierały.
W końcu go zapytał, czy uwierzy jeśli muł, na którym na co dzień jeździ odda hołd Chrystusowi ukrytemu pod postacią chleba?
Heretyk się zgodził, nawet dodał, ze jeśli rzeczywiście muł odda hołd Hostii, to i on upadnie przed …
More
Gdy zwierzęta mówią ludzkim głosem
Św. Antoni usiłował przekonać pewnego heretyka, że Chrystus jest prawdziwie obecny w świętej Hostii.
Żadne argumenty jednak nie docierały.
W końcu go zapytał, czy uwierzy jeśli muł, na którym na co dzień jeździ odda hołd Chrystusowi ukrytemu pod postacią chleba?
Heretyk się zgodził, nawet dodał, ze jeśli rzeczywiście muł odda hołd Hostii, to i on upadnie przed Nią na kolana.
Św. Antoni rozpoczął pokorną modlitwę, a w tym czasie heretyk i jego ludzie pilnowali, by muł przez dwa dni nie dostał żadnego pokarmu.
Trzeciego dnia wyprowadzono muła na plac, gdzie czekała wielka ciżba.
Na środku placu stanął św. Antoni, trzymając w ręku monstrancję z Najświętszym Sakramentem, obok św. Antoniego wysypano owies dla muła.
Jakież było zdziwienie zebranych, gdy muł zgiął przednie nogi i ukląkł przed Najświętszym Sakramentem.
Właściciel muła i wielu innych heretyków nawróciło się i stało się dobrymi katolikami.
,,
+.
.
Aktualności watykańskie
Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI od 2008 roku powrócił do praktyki Komunii Świętej w postawie klęczącej.
Na ten temat pisał jeszcze jako kardynał w doniosłym dziele Duch liturgii. Kwestia jest wysoce aktualna i poruszana przez najbliższych współpracowników Ojca Świętego.
Oto kolejna już wiadomość, jaką znajdujemy na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Niechże się …More
Aktualności watykańskie
Nasz Ojciec Święty Benedykt XVI od 2008 roku powrócił do praktyki Komunii Świętej w postawie klęczącej.
Na ten temat pisał jeszcze jako kardynał w doniosłym dziele Duch liturgii. Kwestia jest wysoce aktualna i poruszana przez najbliższych współpracowników Ojca Świętego.
Oto kolejna już wiadomość, jaką znajdujemy na stronie internetowej Radia Watykańskiego. Niechże się tą informacją szczerze ucieszą ci wszyscy, którzy - za wzorem Świętych - są katolikami, to znaczy przeżywają swoją wiarę w jedności z Następcą św. Piotra.
Niechże się tą informacją szczerze ucieszą katolicy posłuszni Ojcu Świętemu: w uszanowaniu centralnego miejsca Krzyża na ołtarzu i Komunii Świętej w postawie klęczącej. Tak uczy nasz Papież – własnym przykładem. A jak wiadomo verba docent, exempla trahunt… Przeczytajmy z uwagą!
Radio Vaticana 22/11/2011
Papieski ceremoniarz: dbałość o szczegóły w liturgii pomaga w spotkaniu z Bogiem
Papież przywiązuje wielką wagę do szczegółów w liturgii. To bowiem dzięki nim Msza staje się prawdziwą rozmową z naszym Panem – powiedział papieski ceremoniarz w wywiadzie dla agencji CNA.
Benedykt XVI często powtarza, że liturgia to najdoskonalsza adoracja – wspomina ks. Guido Marini. Dlatego tak ważne miejsce zajmuje w jego Mszy krucyfiks. W czasie konsekracji oczy i serca wszystkich powinny być zwrócone na krzyż, na Tego, który stanowi centrum liturgii. W ten sposób odnawia się Jego zbawcza ofiara miłości – wyjaśnił ks. Marini.
Papieski ceremoniarz zaznaczył, że liturgia składa się z małych rzeczy i dlatego dbałość o szczegóły jest tak ważna.
Klękanie przy przyjmowaniu Komunii czy zachowanie ciszy i skupienia wzmacnia w wiernych postawę adoracji i pozwala im doświadczyć Boga – dodał mistrz papieskich ceremonii liturgicznych w wywiadzie dla amerykańskiej agencji.
NAJWIĘKSZA PYCHA ? NIE KLĘKANIE PRZED PANEM JEZUSAM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:
Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?
Teraz zaś do …
More
NAJWIĘKSZA PYCHA ? NIE KLĘKANIE PRZED PANEM JEZUSAM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !
„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:
Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?
Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie: Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo, a przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca” (Ml 1, 6; 2, 1-2).

Pierwszym zadaniem kapłana jest oddawać cześć Panu Bogu.
..
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.
Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.
W to właśnie głównie uderzono.
Wysta…
More
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.
Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.
W to właśnie głównie uderzono.
Wystarczy popatrzeć na Mszę świętą, na komunię,
na chrzest, jak zniknęły egzorcyzmy, jak wyeliminowano ze Mszy świętej znaki Krzyża i przyklęknięcia."
o. Roger Calmel OP, Tajemnice Królestwa Łaski.
Przyjmować Dar największy klęcząc !
Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem!
Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!
Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.
Skoro chrześcij…More
Przyjmować Dar największy klęcząc !
Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem!
Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!
Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.
Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znaczy, że przed chwilą tu oto klęczał przy balaskach przyjmując Dar największy: Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie.
Szaleństwo pogardy dla postawy klęczącej postępuje i nadal zatruwa polską ziemię. Dzisiaj dotarł do mnie kolejny sygnał. Tym razem z diecezji warszawsko-praskiej, gdzie w pewnej parafii ksiądz maltretuje starsze osoby odgrażając się, że nie będzie udzielał Komunii Świętej tym, którzy klęczą.
To jest podkopywanie najgłębszych fundamentów polskiej i rzymskokatolickiej kultury. Destrukcja Kościoła. Krzywda dla ludzi. Co najważniejsze: zniewaga Pana Jezusa.
Kapłan powinien uczyć ludzi najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu.
Zaszczytny i nieusuwalny obowiązek kapłana!
Czy mamy takich pasterzy, którzy uczą nas najwyższego szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu? Kto dzisiaj naucza i głosi kazania na ten temat?

Tym, którzy bałamucą nasz naród, twierdząc, że sprawa klękania przed Panem Bogiem jest kwestią drugorzędną, trzeba łopatologicznie przypomnieć słowa Kardynała Josepha Ratzingera: „Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jestcentrum rzeczywistej kultury – kultury prawdy” (Duch liturgii)!
W tym samym dziele pisał:
„Gest cielesny jest jako taki nośnikiem duchowego sensu – adoracji, bez której sam gest byłby bezsensowny. Akt duchowy musi się ze swej istoty i ze względu na cielesno-duchową jedność człowieka wyrazić koniecznie w geście ciała. Obydwa te aspekty dlatego są w tym jednym słowie tak mocno ze sobą stopione, gdyż przynależą do siebie w perspektywie wewnętrznej. Tam, gdzie klęczenie to czysta zewnętrzność, zwykły akt zewnętrzny, tam staje się ono bezsensowne; jednakże także tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan”.
Książkę Duch liturgii Kardynała Josepha Ratzingera trzeba przeczytać trzy razy, aby być przygotowanym do merytorycznych wypowiedzi na powyższy temat. Kompetentna refleksja głowę rozjaśnia, uczy myślenia katolickiego. Rozjaśnia mroki ignorancji. Uczy zginać kolana przed Panem Bogiem.
....
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)
w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:

Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.
Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały …More
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)
w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:

Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.
Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały Konsekrowania Ciała i Krwi Chrystusa.
..
ta sekta PROFANUJE PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - DEPCZĄC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W KAŻDEJ, NAWET NAJMNIEJSZE OKRUSZYNIE KONSEKROWANEGO CHLEBA !
NEOKATECHUMENAT ? NIEPOSŁUSZEŃSTWO NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !

Pierwsza Komunia Święta po neońsku
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież …
More
ta sekta PROFANUJE PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT - DEPCZĄC PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA OBECNEGO W KAŻDEJ, NAWET NAJMNIEJSZE OKRUSZYNIE KONSEKROWANEGO CHLEBA !
NEOKATECHUMENAT ? NIEPOSŁUSZEŃSTWO NAUCE ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO !

Pierwsza Komunia Święta po neońsku
KATOLIK PRZYJMJE KOMUNIĘ ŚW. NA KOLANACH:
-Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
--
Nasz Papież Benedykt XVI, pisał przed wielu laty z drażniącym neokatolików siermiężnym realizmem:
„W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga.
Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijańskieg…More
Nasz Papież Benedykt XVI, pisał przed wielu laty z drażniącym neokatolików siermiężnym realizmem:
„W chrześcijaństwie nie chodzi na pierwszym miejscu o Kościół lub o człowieka, lecz o Boga.
Właściwa orientacja chrześcijańska nie obraca się wokół naszych nadziei, obaw i życzeń, ale wokół Boga, Jego wielkości i mocy. Pierwsze zdanie wiary chrześcijańskiej, zasadnicza orientacja chrześcijańskiego nawrócenia brzmi: jest Bóg”
(Kard. J. Ratzinger, Der Gott Jesu Christi, cyt. za: Służyć prawdzie, 13 IX).
..
Wierni mają obowiązek zwracać uwagę gdy widzą profanację Eucharystii
Bp Schneider: zwracajcie nam uwagę gdy dostrzegacie upadek czci dla Najświętszego Sakramentu!
www.youtube.com/watch
..
Kościół od samego początku miał świadomość, że gdy pobożność Eucharystyczna słabnie - słabnie i wiara.
Sobór Trydencki
(1551), występując w obronie wiary, kultu i czci do Najświętszego Sakramentu, orzekł:
"Nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim, mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult …More
Kościół od samego początku miał świadomość, że gdy pobożność Eucharystyczna słabnie - słabnie i wiara.
Sobór Trydencki
(1551), występując w obronie wiary, kultu i czci do Najświętszego Sakramentu, orzekł:
"Nie ma więc żadnej możliwości wątpienia, że wszyscy wierni Chrystusowi według zwyczaju stale przyjętego w Kościele katolickim, mają temu Najświętszemu Sakramentowi oddawać najwyższy kult adoracji (latria), który należy się prawdziwemu Bogu [kan. 6].
Nie zmniejsza obowiązku uwielbiania to, że Chrystus ustanowił ten Sakrament dla spożywania. Wierzymy bowiem, że w nim obecny jest ten sam Bóg, o którym wprowadzając Go na okrąg ziemi, Ojciec Przedwieczny mówi: »Niech Mu pokłon oddają wszyscy Aniołowie Boży [Hbr 1, 6; wg Ps 96, 7], któremu upadłszy na twarz, pokłonili się mędrcy, któremu sami Apostołowie w Galilei oddali pokłon, jak świadczy Pismo św.«”, [MI 2, 11; Mt 28, 17; Mt 14, 33]..
Agata.B likes this.
.
Jezus na podłodze...

www.youtube.com/watch
Papież Benedykt XVI w czasie uroczystych Mszy św. sprawowanych czy to w Watykanie, czy przy okazji pielgrzymek, udziela Komunii Świętej wiernym pozostającym w postawie klęczącej bezpośrednio do ust.
W ocenie liturgistów, to powrót do tradycji Kościoła i próba zwrócenia uwagi wiernych na realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a zarazem pogłębiani…More
.
Jezus na podłodze...

www.youtube.com/watch
Papież Benedykt XVI w czasie uroczystych Mszy św. sprawowanych czy to w Watykanie, czy przy okazji pielgrzymek, udziela Komunii Świętej wiernym pozostającym w postawie klęczącej bezpośrednio do ust.
W ocenie liturgistów, to powrót do tradycji Kościoła i próba zwrócenia uwagi wiernych na realną obecność Chrystusa w Eucharystii, a zarazem pogłębianie tego misterium.
Taka zdecydowana postawa Ojca Świętego jest niezwykle wymowna w kontekście sporów dotyczących formy przyjmowania Komunii Świętej.--
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ SŁUGOM DIABŁA ! KLĘKAJ PRZED BOGIEM !!!
Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
Z tych …More
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ SŁUGOM DIABŁA ! KLĘKAJ PRZED BOGIEM !!!
Sobór Trydencki, a zaraz po nim św. Papież Pius V w dekrecie Quo primum (1570), dotyczącym Mszału Rzymskiego, powołując się na wierność Tradycji Apostolskiej swoich poprzedników, nakazał zachować raz ,,na zawsze” ów święty zwyczaj udzielania Komunii św. wiernym wyłącznie z rąk kapłana do ust przyjmującego w postawie klęczącej.
Z tych samych względów wykluczył jakikolwiek udział kobiet w służbie ołtarza. ,"Jeżeli ktokolwiek mimo to ośmieliłby się spróbować działania sprzecznego z naszym powyższym rozkazem wydanym raz na zawsze, niech będzie mu wiadomo, że narazi się na gniew Wszechmogącego Boga i świętych Apostołów Piotra i Pawła"
..
Obrona przed złym: radość i gest egzorcyzmujący.
...klękanie przed Panem Bogiem jest gestem egzorcyzmującym.
..
Święty Kościół katolicki naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.
Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają.
Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną …More
Święty Kościół katolicki naucza, że w czasie Mszy św. w momencie Konsekracji, chleb i wino stają się prawdziwie Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa.
Chleb i wino przestają istnieć, choć ich zewnętrzna postać i cechy - przymioty - pozostają.
Ta wielka tajemnica zwana jest Przeistoczeniem - zmianą substancji. Konsekrowana Hostia oraz Najdroższa Krew pod postacią wina otrzymują cześć i chwałę godną samego Boga, bowiem z rzeczy samej są One Najwyższym Bogiem. Tak więc istotnie w Komunii św. Chrystus przychodzi do nas cały prawdziwy ze Swoim Ciałem, Duszą i Boskością.
Co ważne, nawet najmniejsza cząstka Hostii św., oraz najmniejsza kropla Konsekrowanego Wina jest Chrystusem - zawsze całym i niepodzielnym.
Sobór Trydencki wykluczył ze społeczności Kościoła tych, którzy błędnie twierdzą, jakoby Chrystus był obecny w Eucharystii jedynie symbolicznie, lub że przyjmujemy go jedynie w sposób duchowy (Sesja XIII kan. 1, 6, 8).
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.
Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczna …More
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.
Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczna w naszych czasach, że nawet nie trzeba tego udowadniać”
(Kard. James Robert Knox).
Dlaczego podczas mszy św. w większości należy klęczeć
Msza Św. Wszechczasów
Wchodząc do Kościoła, robimy znak Krzyża zanurzając rękę w wodzie święconej i mówimy:
''Niech ta woda święcona i Krew Twoja Panie Jezu Chryste, zmyje grzechy moje''
Po czym klękamy i mówimy:
''Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.''
Następnie pozdrawiamy Pana Jezu…
More
Dlaczego podczas mszy św. w większości należy klęczeć
Msza Św. Wszechczasów
Wchodząc do Kościoła, robimy znak Krzyża zanurzając rękę w wodzie święconej i mówimy:
''Niech ta woda święcona i Krew Twoja Panie Jezu Chryste, zmyje grzechy moje''
Po czym klękamy i mówimy:
''Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.''
Następnie pozdrawiamy Pana Jezusa tymi słowami:
''Witam Cię Jezu Chryste w tym Tabernakulum i we wszystkich Tabernakulach, tam gdzie są, gdzie były i gdzie być powinny''.
Siedząc w ławce, zapraszamy (w sercu) na mszę dusze czyśćcowe, które chętnie uczestniczą we mszy św.
Anioła Stróża prosimy, aby zaniósł na Ofiarowanie nasze, choroby, problemy itp...