Language
1 4 1.5K
Radek33

ŚWIĘTE I NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP WG WIZJI BŁ.ANNY KATARZYNY EMMERICH

Anna była pewna i wierzyła niezłomnie, iż Mesjasz bardzo musi być blisko i że ona wśród Jego ziemskich znajduje się krewnych. Błagała i dążyła zawsze do największej czystości, oświadczono jej też, …